Om tjänsten

E-tjänsten Digitala dagordning har sin rötter i tjänsten SKL Politik som utvecklades 2005 för att täcka de interna behoven gällande distribution av nämndshandlingar inom SKL.

Under årens lopp har flera kommuner uttryckt sitt intresse för lösningen men känt att den varit alltför anpassad gentemot SKL:s organisation och att den tekniska plattformen behövt uppdateras.

Digitala dagordningen är därför en helt nyutvecklad tjänst för distribution och hantering av digitala nämndshandlingar baserat på erfarenheterna från SKL:s användande av SKL Politik samt feedback från ett antal olika kommuner.

Målet är att Digitala dagordningen ska vara en plattformsoberoende och öppen lösning som organisationer själva kan ladda hem men även köpa som en tjänst från kommersiella leverantörer.

För mer information om Digitala dagordningen kontakta:

Anders Nord
anders.nordh@skl.se
08-4527435

  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Center för eSamhället

Verktyget levererat av