Funktioner

Digitala Dagordningen är en webbaserad e-tjänst för hantering och distribution av nämndshandlingar. Tjänsten hanterar hela processen kring framtagande av dagordning, utskick av kallelse samt distribution av handlingar i ett enkelt och plattformsoberoende webbgränssnitt.

Hantering av mötesgrupper med stöd för roller och tidsbestämda medlemskap gör tjänsten flexibel då den på ett säkert och strukturerat sätt kan hantera de flesta former av möten och grupper som till exempel styrelser och utskott.

Den färdiga dagordningen kan sedan presenteras direkt i webbläsaren eller laddas hem i PDF format komplett med bokmärken för enkel navigering mellan olika punkter och handlingar.

Bilagor i alla format hantera enkelt och för bilagor i PDF format finns möjligheten att automatiskt slå samman dessa med dagordningen när den laddas hem i PDF format.

Utskick av kallelse till inbjudna mötesdeltagare görs med ett enkelt knapptyck och tjänsten hanterar även anmälan av närvaro från de inbjudna deltagarna.

Protokoll från möten kan även de byggas upp direkt i verktyget med punkterna från dagordningen som mall. Begäran om justering av protokoll kan automatisk skickas ut till utsedda justerare.

  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Center för eSamhället

Verktyget levererat av