Den öppna lösningen för hantering och distribution av digitala nämndshandlingar

Digitala Dagordningen är en webbaserad e-tjänst för hantering och distribution av nämndshandlingar.

Tjänsten hanterar hela processen kring framtagande av dagordning, utskick av kallelse
samt distribution av handlingar i ett enkelt och plattformsoberoende webbgränssnitt.

 

  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Center för eSamhället

Verktyget levererat av